Du er her: Forsiden/Aktuelt

Verdenskonferanse i Canada

Om ett år blir den 18. verdenskonferansen om døvblindhet arrangert i Ottawa. Hvis du vil delta med innhold, send inn et konferanseabstrakt innen 1. juli i sommer.

Oversiktsbilde over by i Canada, det er sommer og grønt. Vann i forgrunnen av diverse større bygninger.

2022 Videoer fra Fokusuke: Eldre og døvblindhet

I mars hadde vi fokusuke om eldre og døvblindhet. Alle videoene som ble lagd i forbindelse med uka er samlet på denne siden.  

Eldre mann ser på tv med taleforsterker.

Vil styrke egenkompetanse

Retinitis pigmentosa (RP) er en vanlig årsak til nedsatt syn. Nå skal et nytt prosjekt i regi av Eikholt se på optimalisering av synsfunksjoner hos folk med RP.

Kvinne med AR-briller i ei gågate.

Eikholt-testen på forsiden

Fagbladet Audiografen har med artikkel om utviklingen av Eikholt-testen.

Mann viser fram et blad med navn Audiografen.

Tid og trygghet

Avdelingssykepleier Katrin Fisher ved Signo Konows senter skriver masteroppgave om hva fagpersoner mener er helsefremmende for eldre med sansetap. Nøkkelord er tid og trygghet.

Eldre kvinne med krykke i sitt eget hjem. Sort-hvitt. Fokusukelogo nede til høyre. Eldre og døvblindhet.

De eksistensielle behov

Daniel Prause har skrevet masteroppgave om eldre med ervervet døvblindhet. Nå er han i gang med et doktorgradsarbeid om samme tema.

Selfie av mann med grått hår, oppe til venstre: Fokusuke-illustrasjon: Eldre og døvblindhet.