Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Syn og hørsel hos eldre

Syn og hørsel svekkes for de fleste med årene. For noen kan livskvaliteten bli redusert, men livsglede har ingen aldersgrense. 


koren-sellæg-15 (2)

Sansetap

Nedsatt syn hindrer mange eldre å ta seg fram utenfor hjemmet, utføre praktiske gjøremål og følge med på nyhetene. Hørselen kan bli så svekket at det er vanskelig å føre en samtale, få med seg lyden fra en skjerm eller høre på radio.

Når både syn og hørsel svikter blir problemene ekstra store. Resultatet kan bli sosial isolasjon og redusert livskvalitet.

Derfor må syn og hørsel hos eldre kartlegges slik at nødvendige tiltak blir satt i verk. Dette kan handle om bruk av bedre kommunikasjonsmetoder, tilpasning av hjelpemidler, fysisk tilrettelegging i boligen og kunnskap om rettigheter og tilbud til eldre med sansetap. Kunnskap og holdninger hos omgivelsene er også sentralt i denne sammenheng. 


Eldre mann ser på et bilde av kong Olav på sin iPad.

Kunnskapsbase

Dette er en kunnskapsbase og læringsressurs om eldre med sansetap (nedsatt syn og/eller hørsel). 

Nettsidene er rettet mot dem som arbeider i helse- og omsorgstjenesten, pårørende, personer som selv har et kombinert sansetap og alle andre interesserte. 

Innholdet på denne siden har tidligere vært en del av sansetap.no. Innholdet er oppdatert i forbindelse med flyttingen til dovblindhet.no.