De normale aldringsforandringene i øyet fører vanligvis ikke til dramatiske endringer i evnen til å se.

Godt tilpassede briller og kontaktlinser, samt enkel tilrettelegging med hensyn til lys og kontraster, vil vanligvis avhjelpe disse problemene.

Aldersrelaterte sykdommer og tilstander

Det er først og fremst aldersrelaterte sykdommer i øyet som skaper de alvorligste funksjonsvanskene. Sannsynligheten for å få en øyesykdom er om lag 6-8 ganger større blant eldre over 65 år enn i befolkningen forøvrig. Økningen i forekomsten av svaksynthet og blindhet blant eldre er særlig framtredende hos eldre etter 70-75 år.

Alvorlig synshemning må derfor i stor grad sies å være et aldersproblem.

På sidene om syn kan du lese mer om: