Skaden medfører ofte forvrengning av så vel talespråk som andre lyder. I tillegg blir lyden vond. En liten økning av lydstyrke kan oppleves som en kraftig og ubehagelig forsterkning.

Årsak

Et nevrogent hørselstap medfører tap av sanseceller i det indre øret. Dette vil for mange bety at forsterkning, for eksempel via høreapparat, har en begrensing.

For personer med kraftig recruitment vil høreapparat i mange tilfelle være til ingen nytte. Lettere grad av recruitment vil kunne kompenseres ved riktig innstilte høreapparater.

Praktiske konsekvenser

Recruitment er i mange tilfelle en årsak til at personer med nedsatt hørsel ikke kan nyttiggjøre seg andre personers velmenende forsøk på å snakke ekstra høyt til dem. Snarere tvert imot, talen kan bli forvrengt, vanskelig å oppfatte og vond å lytte til.

Tiltak

Det er viktig at personen med hørselsnedsettelse og samtalepartnerne får informasjon om de problemene som er knyttet til recruitment. 

De bør også få opplæring i kommunikasjonsteknikker (munnavlesning/ taleavlesning, lyttetrening) og høretaktikk (praktisk tilrettelegging for optimal kommunikasjon). 

De sosiale og emosjonelle aspektene ved hørselstap er det også viktig å lære om. Slik opplæring betyr for mange god kompensasjon i form av økt deltakelse og livskvalitet.

Recruitment kan forveksles med hyperacusis.

Les om hyperakusis.