Planen ble vedtatt i NKDBs ledergruppe i juni 2021 og du finner planen her.