Hvordan oppleves hyperakusis?

Personen har vesentlig høyere ubehagsnivå enn normalt. Normal lydstyrke kan oppleves smertefull. Det forekommer både hos personer med og uten hørselstap og kan affisere bare det ene øret, men som regel rammer det begge ørene.

Årsak

Årsaken antas å ligge i det sentrale nervesystemets høyere funksjoner og beskrives som en form for unormal forsterkning i de sentrale baner.

Hyperakusis kan forekomme hos mennesker med normal hørsel. For mange kan det komme i forbindelse med at man har vært utsatt for sterk lyd, eller i forbindelse med livskriser. Det kan komme plutselig eller gradvis.

Ofte forekommer hyperakusis sammen med tinnitus.

Les mer om tinnitus. 

Behandling og tiltak

Personer med hyperakusis vil ofte beskytte ørene mot lyd, for eksempel ved å bruke hørselsvern/ørepropper i vanlige miljøer uten sterk lyd. Dette kan virke mot sin hensikt når det gjelder å bli kvitt plagen.

Behandling, som inkluderer informasjon, rådgivning og lydstimulering, har vist å gi gode resultater. Under behandlingen skal en blant annet gradvis venne seg til å tåle mer lyd.

En person som har både tinnitus og hyperakusis bør få behandling for hyperakusis først.

Hyperakusis kan forveksles med recruitment. 

Les mer om recruitment.