For å følge med i samtalen, prøver mange å gjette hva som blir sagt ut fra konteksten. Noen ganger er svarene adekvate, mens andre ganger er de det ikke.  

Nye samtalepartnere som ikke kjenner hørselstapet, kan lett misoppfatte situasjonen. Personen med nedsatt hørsel kan oppfattes som begynnende dement.

Det er derfor viktig å forsikre seg om at man benytter den kommunikasjonsmetoden som fungerer best for den enkelte.