Den minste forskjellen i lysstyrke som skal til for å gjøre en gjenstand synlig, angir øyets kontrastfølsomhet.

Å ha redusert kontrastsyn betyr at man ser dårligere enn en med normalt syn når kontrastene i omgivelsene er nedsatt.

Betydning av kontrastsyn i hverdagen

Evnen til å skille detaljer ved lave kontrastnivåer har stor betydning for mange aktiviteter i dagliglivet. Her er noen eksempler:

Kommunikasjon

Redusert kontrastsyn kan føre til vansker med blant annet avlesing av tegnspråk, mimikk og kroppsspråk.  

Mobilitet og orientering

Regn, tåke, sludd, snø, skumring og mørke påvirker kontrastforhold ute. Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å se:

 • fortauskanter
 • trapper
 • snøfonner
 • svake skygger
 • mørke objekt mot mørke underlag

Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • helle kaffe i mørk kopp
 • helle vann i glass
 • skjære fiskeboller og poteter på hvit tallerken
 • se mørk tallerken på sort duk
 • skjære tomat på rød fjel

Krevende nærarbeid

Redusert kontrastsyn kan for eksempel føre til vansker med å:

 • tegne/skrive på farget ark
 • lese tekst på farget bunn og dårlig papirkvalitet
 • lese tekst på bilder
 • se/tolke uklare bilder med dårlige farger
 • sy med tråd som har samme farge som stoffet

Å teste kontrastsyn

Kontrast-tavle.

En vanlig kontrasttest er Lea-tavle eller bokstavtavle med lav kontrast. Dette testes på samme måte som test av skarpsyn (visus). Dersom visus er redusert, minskes testavstanden ut fra en gitt mal.

Les mer

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.