Gode råd til deg som bruker ledsager

De fleste mennesker vil gjerne hjelpe, men mange er usikre og engstelige for å gjøre feil. 

Her er noen tips til deg dersom du blir kontaktet av fremmede:

 • Si ifra om du ønsker hjelp, eller si ifra på en OK måte dersom du ikke ønsker hjelp i den aktuelle situasjonen.
 • Forklar eventuelt hvilken hjelp du gjerne vil ha.
 • Hvis noen tar tak i deg, gjør dem oppmerksom på at det er du som skal holde i deres arm.

Her er noe å tenke over når du møter ledsageren din:

 • Lær deg ledsagerteknikkene slik at du lettere kjenner igjen det som skjer i ledsagingen.
 • Jo mer du vet, jo lettere kan du samarbeide med ledsageren din.
 • Fortell ledsageren når, og når du ikke, ønsker ekstra støtte.
 • Si ifra hvis det er noe du opplever som usikkert i ledsagingen.

Gode råd til deg som ledsager

Tenk på:

 • at det ofte er du som må ta initiativ til å hilse ved å si hvem du er
 • at du henvender deg ved å bruke navn eller berøring
 • å holde fysisk kontakt under samtalen - hvis ønskelig
 • å avklare med bruker på forhånd, slik at du vet hvordan bruker ønsker å bli ledsaget
 • at du bruker navnene på dem som er i rommet
 • at du bruker verbalt eller taktilt språk i stedet for å peke
 • at du unngår ordene «der» og «dit», vær konkret og tydelig
 • at du kan bruke ordet «se»
 • at du snakker direkte - ikke gjennom ledsager
 • at du snakker tydelig og avpasser stemmestyrken din
 • at du bruker korte setninger, god tid og rolig tempo
 • at du er tydelig på hvilket tema du snakker om
 • at du gir svar tilbake og gjentar om nødvendig
 • at du ikke gir beskjeder i «forbifarten»
 • at dere snakker én om gangen, dersom det er flere til stede
 • at du sier ifra når du kommer inn eller forlater rommet
 • å finne ut om personen hører bedre på det ene øret
 • at et godt lydmiljø er viktig for bruk av hørselsresten
 • å unngå unødvendig auditiv støy
 • å unngå unødvendig visuell støy, motlys og blending
 • å stå ansikt til ansikt med den du snakker med
 • å passe på å få lys på ditt eget ansikt
 • å fortelle hva som blir servert ved måltider, og tilby din hjelp
 • at du orienterer på forhånd om nye omgivelser
 • å henvise til kjente referanser
 • å gi beskjed hvis du må gå fra bruker
 • at du følger mobilitetsruten som brukeren kjenner, med faste kjennemerker og ledelinjer, dersom dette er etablert
 • at du ikke forlater en bruker alene på et ukjent sted uten et fast holdepunkt, for eksempel vegg, stol eller annet
 • at du lar ting stå på sin faste plass - ikke sperr vante ruter
 • at du forteller når du flytter på gjenstander som ellers har fast plass
 • at du alltid forlater en dør enten helt åpen eller helt igjen, og holder skapdører lukket