Rammeavtaler

Alle enhetene i NKDB har hver sin rammeavtale med Helse Nord RHF. Rammeavtalen beskrives enhetenes rettigheter og plikter for at vi skal utvikle et helhetlig tilbud med tjenester fra flere sektorer. Inntaksreglene for tjenesten er vedlagt rammeavtalene og der fastslås det blant annet at tjenestetilbudet kan gis uten at det foreligger en formell henvisning til spesialisthelsetjenesten. Her finner du alle rammeavtalene.

Ytelsesavtalen

Alle enhetene i tjenesten har ytelsesavtaler med Helse Nord RHF. Ytelsesavtalene er årlige og konkretiserer NKDBs drift. I ytelsesavtalene finner du resultatmålene for tjenesten. Her finner du ytelsesavtalene.

Kompetansespredningsplan

NKDB har en felles kompetansespredningsplan. Her finner du kompetansespredningsplanen. 

Mandat for koordineringsenheten

Koordineringsenheten er lokalisert i Tromsø ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Du kan lese mer om koordineringsenhetens oppgaver her.