Synssimulatoren viser hvordan et halvsidig synsfeltutfall kan arte seg ved forskjellige aktiviteter og på ulike avstander.

Hjernen har en utrolig evne til å fylle inn det tapte synet. Det kan derfor ta lang tid før personen selv skjønner at synet er borte.

Her har vi sortert tiltakene i forhold til lang avstand, mellomavstand og næravstand.

Lang avstand

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, om det er et absolutt utfall eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • vær oppmerksom på at sol og blanke overflater kan virke blendende (les mer om tiltak ved lysømfintlighet)

Klare farger og gode kontraster

 • ledsager (for eksempel på ski) – bør bruke farget vest som gir god kontrast til bakgrunnen
 • hindringer/farlige objekter kan males med kontrastfarge
 • inngangsdører og lignende kan males med kontrastfarger
 • øverste og nederste trappetrinn bør markeres med kontrastfarge
 • glassflater og glassdører bør markeres

Forstørring kan hjelpe

 • kan være aktuelt for noen
 • forstørr ved å gå nærmere (et objekt forstørres når avstanden til objektet minskes)
 • ta bilder ved å bruke kamera, mobiltelefon eller nettbrett – og så forstørre

Bruk optiske hjelpemidler

 • kan være aktuelt for noen
 • beste korreksjon for avstand og nær (briller, kontaktlinser)
 • kikkert

Plassering har betydning

 • ta hensyn til hvilken side det halvsidige synsfeltutfallet forekommer

Annet

 • mange kan se detaljer, men får ikke full oversikt over omgivelsene
 • skanneteknikker kan læres for å få oversikt
 • bevisstgjøring kan hjelpe – det er noe der selv om man ikke ser det

Mellomavstand

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, om det er et absolutt utfall eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv.

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk detaljer på illustrasjoner og tegninger med tusj
 • bruk en kontrastfarge som bakgrunn (for eksempel et ark, en papplate eller et stoff)

Forstørring kan hjelpe

 • forstørring kan være aktuelt for noen
 • forstørr ved å gå nærmere

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • kan være aktuelt for noen
 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert
 • forstørrende TV (lese-TV/forstørrende videosystem)
 • avstandskamera til forstørrende TV

Plassering har betydning

 • ta hensyn til synsfeltutfallet – sitt og få presentert på "riktig side"
 • høyresidig utfall – ting fra venstre
 • venstresidig utfall – ting fra høyre

Annet

 • det er lett å miste oversikt
 • lær skanneteknikker for å få oversikt over omgivelsene
 • bevisstgjøring – det er noe til den siden man har utfall - hjernen fyller ofte inn det tomme synsfeltet

Kort avstand

Tiltakene er avhengig av om det halvsidige synsfeltutfallet rammer skarpsynet, om det er et absolutt utfall eller ikke og hvor utfallet befinner seg (høyresidig eller venstresidig).

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • individuelt tilpasset skjerm

Klare farger og gode kontraster

 • mellom forgrunn og bakgrunn på det som skal ses på
 • individuelt tilpasset skjerm

Forstørring

 • kan være aktuelt for noen
 • sitte nærmere det man skal se på
 • datamaskin, nettbrett og mobiltelefon: bruk innebygget forstørringsmuligheter ved behov

Optiske eller elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • luper og lupelampe
 • digital lupe 
 • lese-TV

Plassering og ergonomi har betydning

 • Vær oppmerksom på:
  • hvor synsfeltutfallet befinner seg
  • avstand
  • lysforhold
 • skråbrett eller skråstillbart arbeidsbord kan avhjelpe stiv nakke/skuldre og hodepine ved kort leseavstand

Annet

Lett å miste oversikten:

 • lær skanneteknikker for å få oversikt
 • bruk gjerne en finger til å spore linjene ved lesing
 • bevisstgjøring – det er noe på den siden der synsfeltutfallet er - hjernen fyller ofte inn det tomme synsfeltet