Døvblindfødte menneskers vei inn i det kulturspråklige fellesskapet ved bruk av Tolke- og ledsagertjeneste

Prosjektrapport fra Statped i samarbeid med NAV Tolketjeneste Oslo. Utgitt i 2022.

Word-format. PDF-format.

Fra skjerm til skjerm

Utprøving av videoveiledning for nettverk til personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport av Regionsenteret for døvblinde, UNN. Utgitt september 2020. 

Word-format. PDF-format. 

CBS Charles Bonnet Syndrom

Prosjektrapport om Charles Bonnet syndrom (CBS). Av Line Kristin Gundersen Hovland, Eikholt nasjonalt ressursenter for døvblinde. Utgitt 2019. 

Word-format. PDF-format.

Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Prosjektrapport om erfaringer fra kampen om å beholde jobben etter et ervervet dobbelt sansetap. Av Ann-Britt Johansson og Rolf Lund, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Utgitt 2019. 

Word-format. PDF-format. 

Syn for hørsel

Utprøving av filterbriller for optimalisering av syn for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Prosjektrapport av Rolf Lund og Ann-Britt Johansson, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Utgitt 2018. 

Word formatPDF format .

Tid for hørsel

Tid for hørsel - Hørselrehabilitering for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Av Magnus Tollefsrud, Eikholt nasjonalt ressursenter for døvblinde. Utgitt 2017. 

Word format. PDF format. 

Å spille på hverandres strenger - Musikk som redskap for samspill og kommunikasjon

Å spille på hverandres strenger - musikk som redskap for samspill og kommunikasjon. Av Livchristin Klefstad, Regionsenteret for døvblinde, UNN, og Marte Lie Noer, UNN. Utgitt 2017. 

Word format. PDF format. 

Tid for syn

Tid for syn - innovasjon med ny teknologi for optimalisering av syn for personer med nedsatt syn og hørsel. Av Ann-Britt Johansson og Rolf Lund, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, 2017.

Word format. PDF format. 

Arena

Arena - en workshop for yrkesaktive med nedsatt syn- og hørsel. Prosjektrapport av Rolf Lund, Line Hovland og Bente Enggrav, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, 2017.

Word format. PDF format. 

Utfordrende atferd hos personer med medfødt rubella syndrom og døvblindhet

Prosjektrapport fra Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bergen. Utgitt november 2016. 

Word-format. PDF-format.