Synssimulatoren viser hvordan uskarpt syn kan arte seg ved ulike aktiviteter og på ulike avstander. 

Husk på at tiltakene er avhengig av graden av uskarpt syn, og at den individuelle opplevelsen av eget syn varierer fra person til person.

Vi har sortert tiltakene i forhold til lang avstand, mellomavstand og næravstand. 

Tiltak på avstand

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • vær oppmerksom på at sol og blanke overflater kan virke blendende (les mer om tiltak ved lysømfintlighet)

Klare farger og gode kontraster

 • farlige objekter/hindringer kan males med kontrastfarge
 • inngangsdører og lignende kan males med kontrastfarge
 • øverste og nederste trappetrinn bør markes med kontrastfarge
 • glassflater og glassdører bør markes

Forstørring kan hjelpe

 • forstørr ved å gå nærmere (et objekt forstørres når avstanden til objektet minskes)
 • ta bilder ved å bruke kamera, smarttelefon eller nettbrett – og så forstørre

Optiske hjelpemidler

 • beste korreksjon for avstand og nær (briller, kontaktlinser)
 • kikkert

Plassering av har betydning

 • det er vanskelig å se detaljer på lang avstand
 • gå så nært som mulig der ting skjer

Annet

 • unngå farlige, utstikkende gjenstander
 • vær oppmerksom på glassdører, trapper og kanter som ikke er merket

Tiltak på mellomavstand

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blending fra vindu, lamper, blanke flater osv

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk detaljer på illustrasjoner og tegninger med tusj
 • bruk en kontrastfarge som bakgrunn når noe skal vises frem (bruk for eksempel et ark eller papplate)

Forstørring kan hjelpe

 • tenk på at det som vises har en viss størrelse
 • forstørr ved å minske avstand til det en skal se

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • kikkert for lettere å se tavler, overhead, plansjer, smartboard osv 
 • forstørrende TV (lese-TV/forstørrende videosystem), eventuelt med avstandskamera

Plassering har betydning

 • sitt nær det som skjer
 • vær oppmerksom på blendende lyskilder

Annet

 • forenkle tegninger og illustrasjoner

Tiltak på næravstand

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • tilpass dataskjerm, nettbrett og smarttelefon – for eksempel mørk bakgrunn med lyse bokstaver

Klare farger og gode kontraster

 • forsterk streker med tusj
 • ha god kontrast til underlaget (bakgrunnen)
 • bruk ensfarget underlag

Forstørring

 • forstørring kan hjelpe
 • bruk forstørret skrift på tekstmateriale
 • dataskjerm, nettbrett, smarttelefon: bruk innebygd tilgjengelighetsmuligheter

Optiske og elektronoptiske hjelpemidler

 • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
 • luper og lupelampe
 • digital lupe
 • lese-TV

Plassering har betydning

 • unngå motlys fra vinduer og lamper
 • skråbrett og stillbart arbeidsbord kan hjelpe for å avhjelpe stiv nakke og hodepine

Annet

 • detaljnivået må alltid tilpasses graden av uskarpt syn