I utgangspunktet kan hvem som helst være ledsager, men for å kunne gi best mulig informasjon og trygghet og for å kunne kommunisere godt, er det en fordel at den som ledsager og blir ledsaget kjenner hverandre.

Personer med døvblindhet får dekket tolk/ledsagerhjelp gjennom folketrygdeloven. Les mer om tolk/ledsagerhjelp

Ledsagerteknikk for personer med døvblindhet tar utgangspunkt i de samme teknikker som brukes for blinde personer, men krever noen tilpasninger dersom personen med døvblindhet ikke oppfatter tale eller bruker taktil kommunikasjon.

Les En liten bok om ledsaging

Ledsaging er et samarbeid

Når man ledsager en person med døvblindhet må ledsageren være ekstra tydelig på sine egne kroppsbevegelser for å unngå misforståelser. Slurvete og unødvendige bevegelser kan lett oppfattes som støy. Ledsaging er et samarbeid mellom ledsageren og den som skal ledsages.

Du kan lese mer på nettsiden En liten bok om ledsaging . Denne siden er bassert på vår brosjyre med samme navn, som du finner her i fanen Kunnskapsbank. 

Noen nyttige tips i møte med personer med døvblindhet

- Berør lett armen eller skulderen for å ta kontakt

- Fortell alltid hvem du er når du henvender deg

- Fortell hva du har tenkt å gjøre

- Forlat aldri en person med døvblindhet uten at vedkommende får et fysisk holdepunkt å forholde seg til (vegg, stol eller en annen person)

- Fortell hva som finnes i nærheten

- La ting i omgivelsene i størst mulg grad stå på sin vante plass, og si fra når du flytter på gjenstander

- Si fra når du går

Kilder:

Kristensen, B., Hindenes, J & Matre, N. 1996. Ledsagerteknikker med informasjonstegn for døvblinde.
Elmerskog et al(1993). Førlighetsopplæring. Mobility i en funksonell sammenheng. Tapir, Trondheim