Her ser du hele det norske enhåndsalfabetet. Plansjen viser hendene sett fra mottakerens synsvinkel. 

Plansje av enhåndsalfabetet.

 

Her ser du tohåndsalfabetet. Norsk tohåndsalfabet er i vanlig bruk på Østlandet. Tegningene viser hendene sett fra egen synsvinkel. 

Plansje av tohåndsalfabetet.

 

Tohåndsalfabetet brukes blant personer med kombinert syns- og hørselstap/døvblindhet.

Kommunikasjonsformen består i å bokstavere hvert enkelt ord som blir avlest med hendene (taktilt). Dette kan være tidkrevende, men tohåndsalfabetet er imidlertid velegnet til å gi korte beskjeder eller for å presisere det som blir sagt. 

 

Tohåndsalfabetet - video

 

 

Video av taktilt tohåndsalfabet

Se også denne videoen av dialogen mellom lege og pasient som går via tolk:

Les mer

Statped - Håndalfabetene - Her finner du en samling av håndalfabetene. Det er også mulig å bestille kort og plansjer med alfabetene på.