Sakset fra Nordisk definisjon av døvblindhet:

"Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre.
Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming."

En vanlig oppfatning er at personer med døvblindhet lever i en fullstendig taus og mørk verden og at de gjerne er født med døvblindhet. Men de fleste har en synsrest eller hørselsrest eller begge deler som de kan nyttiggjøre seg hvis det legges til rette for det.

Mange har hatt normalt syn og/eller god hørsel tidligere i livet, men sykdom, skade eller alder har svekket sansene så mye at man bruker betegnelsen døvblindhet.

Døvblindhet, slik som ved alvorlig kombinert sansetap, innebærer ofte store praktiske og sosiale konsekvenser, særlig i forhold til 

  • kommunikasjon
  • informasjonstilegnelse
  • mobilitet/orientering

På disse områdene trenger personer med døvblindhet spesielle tiltak og tjenester for å kunne opprettholde en ønsket livskvalitet. 

Les mer om døvblindhet

Medfødt døvblindhet

Ervervet døvblindhet