Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen for en med hørselstap. 

Bildene av hjelpemidlene som vises på nettsiden, er ment å gi eksempler på hjelpemidler, ikke anbefalinger. Behov for hjelpemidler er svært individuelt, og formidling av hjelpemidler må basere seg på individuelle utredninger og vurderinger. 

Her er noen av de vanligste hørselshjelpemidler;

Les mer

Fra NAV