Signo kompetansesenter gir tjenester til personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, personer med døvblindhet og deres nettverk. Lenke til oversikt over Signos kurs.

Statped gir tjenester til barn, unge og voksne med kombinerte sansetap. Kursene er åpne for alle. Lenke til oversikt over Statpeds kurs.

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har kurs og gir opplæring for brukere og deres nærpersoner. Lenke til oversikt over Eikholts kurs.

Nordens velferdssenter døvblindvirksomhet (NVC) tilbyr kurs, både fysisk og digitale. Lenke til oversikt over NVCs tilbud.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb), Sverige, utvikler og sprer kunnskap om døvblindhet. Kursene er både fysiske og digitale. Lenke til oversikt over Nkcdbs kurs.

I tillegg er det mange organisasjoner som holder konferanser, kurs og gir opplæring for personer med kombinerte sansetap og døvblindhet. Se vår side med aktuelle lenker.