Tannlege som behandler en pasient

Døvblindhet og tannbehandling

De som er identifisert med døvblindhet har rett til stønad for nødvendig tannbehandling.

Døvblindhet regnes som en sjelden medisinsk tilstand som er varig. Dette kvalifiserer til stønad til nødvendig tannbehandling, samt forebyggende behandling. Tannlegen /  tannpleieren skal ikke vurdere om det er sammenheng mellom døvblindheten og behov for tannbehandling. Bakgrunnen for dette ligger i at døvblind står oppført på A-lista over sjeldne medisinske tilstander som gir rett til tannbehandling.

Kjeveortopedisk behandling er ikke med i ordningen, her er det selve bittfeilen som avgjør hvilken støtte man får. 

Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander som kan få støtte til tannbehandling.

Du kan også lese mer her på helsenorge.no.

I tillegg har personer med funksjonshemning mulige rettigheter innenfor:

 

  • helsetjenester
  • sosiale tjenester
  • folketrygden
  • pleie- og omsorgstjenester
  • forvaltning
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
  • oppvekst og opplæring
  • barneverntjenester

På rettighetssenteret kan du lese om rettigheter til barn med funksjonshemning. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Her kan en håndbok i rettigheter for funksjonshemmede bestilles og du kan ta direkte kontakt med senteret hvis du har spørsmål om rettigheter.  Les mer på rettighetssenterets hjemmeside.