Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) er døvblinde og syns- og hørselshemmedes organisasjon. Avdeling foreldre/søsken – døvblindfødte er en del av FNDB. FNDB er tilknyttet Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) er en landsdekkende og brukerstyrt interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde. LSHDB er tilknyttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Landsforbundet for kombinert syns- og hørsleshemmede / døvblinde (LSHDB)

 

Klikk her for flyer med kontaktinformasjon til brukerorganisasjonene.