Selv når det er ganske mørkt, klarer vi å se former og figurer dersom vi har et normalt syn og kontrastene er gode nok:

  • ved mye lys vil pupillen trekke seg sammen for å unngå for mye lys inn på netthinnen
  • ved lite lys vil pupillen utvide seg for å slippe mest mulig lys inn på netthinnen

Netthinnen har også en egen evne til å tilpasse seg ulike lysforhold ved at følsomheten for lys øker i mørke og avtar i lyse omgivelser.

Skader og sykdommer i øyets ulike strukturer, blant annet i netthinnen, kan gi redusert eller manglende evne til adaptasjon.

Å teste mørkeadaptasjon

Lysadaptasjonstest bestående av firkantete brikker i tre farger; røde, hvite og blå.

En persons evne til mørkeadaptasjon kan testes ved blant annet å legge former med ulike farger på et mørkt underlag og se om personen som skal undersøkes kan skille ut formene når lyset i rommet reduseres.

Les mer

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.