Informasjon om de enkelte organisasjonene er sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Coda Norge – foreningen hørende barn av døve

Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge, er en interesseorganisasjon for hørende barn med døve foreldre.

Hørende barn som har en eller to døve foreldre kalles gjerne KODA – Kids of Deaf Adults. De vokser opp til å bli CODA – Children of Deaf Adults når de fyller 18 år. Dette er betegnelser som kommer fra USA, men som brukes verden over.

Foreningens formål er å bidra med våre erfaringer fra en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk. Dette gjør vi ved å spre informasjon til storsamfunnet og ved å være en ressurs for døve foreldre og deres barn.

Les mer om Coda Norge – foreningen hørende barn av døve.

HLF – Hørselshemmedes Landsforbund

HLF er verdens største hørselsorganisasjon. HLF jobber hele tiden opp mot politikere og myndigheter med et mål for øyet: å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

Les mer om HLF – Hørselshemmedes Landsforbund.

Norges Døveforbund (NDF)

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

Les mer om Norges Døveforbund (NDF).