Når vi legger talespråklydene inn i et audiogram, blir de liggende spredt utover. Den figuren som fremstår kan minne om en banan, derav navnet "talebanan". Framstillingen er forenklet, for hver enkelt språklyd er sammensatt av flere ulike frekvenser. 

Språklyder er ikke rene toner, samt at det vil være en forskjell mellom lyse damestemmer og mørke mannsstemmer.

Rentoneaudiometri

Rentoneaudiometri foregår ved at testpersonen sitter i et lydtett rom med hodetelefoner. Det sendes lyder inn i hodetelefonene, og personen trykker på en knapp når hun/han hører en lyd. 

Testen viser hvordan personen hører i de forskjellige frekvensene. Dette blir markert og skrevet inn i et audiogram. Resultatet kan si noe om grunnlaget for taleoppfattelse.

Resultatet av rentoneaudiometri kan vurderes i forhold til språklydenes plassering i audiogrammet, slik det fremkommer i talebananen. 

Enkelt sagt kan vokalene betraktes som de lydbærende språklydene og konsonantene som de meningsbærende lydene.

Eksempel på dette er:

_ a _   _ u    _ ø _ e   _  _ a    _ e _   _ i e _ ?

K _ n   d _    h _ r _   h v  _    j  _ g   s _ _ r ?

Dette viser at for å forstå «Kan du høre hva jeg sier?» må vi helst ha med alle lydene.