Med alderen mister linsen i øyet sin evne til å slippe igjennom lys. En tyveåring med normalt syn, har det mest "optimale" øyet. Statistisk sett mister en person på 60 år cirka 60 prosent av linsens evne til å slippe lyset igjennom, sammenlignet med en på 20. For en på 80 år, har linsens evne blitt redusert til litt under 80 prosent. 

Men synsendringene kommer ofte gradvis, og mange har vansker med å vurdere sitt eget syn. Både eldre selv og de pårørende er ofte ikke oppmerksomme på hvor store vansker et svekket syn kan gi. 

Allmennbelysning og punktbelysning

Det er viktig å sørge for god allmennbelysning og god punktbelysning. Alt lys bør kunne reguleres. Lamper som lyser opp i taket gir større lysmengde i rommet, uten at det blender.

Som punktbelysning kan en leselampe lyse opp detaljer som man ønsker å se nærmere på.

Ved bruk av led-lister, kan man lyse opp trapper og arbeidsflater. 

Undersøkelse om lysnivå i hjemmet

I en undersøkelse fra Drammen i 2018, som involverte friske 75-åringer, fant man at færre enn en av ti hadde anbefalt lysnivå i stue og gang. Forskergruppen økte belysningen i 29 hjem, og sammenliknet resultatet med kontrollgruppen, som hadde den samme belysningen som før. Resultatet viste at økt belysning ga de eldre opplevelse av bedre helse, bedre synsopplevelse og at flere kunne skrive og lese mer. 

Blending og motlys

Mange eldre syntes det er utfordrende med direkte blending og motlys, som kan komme fra lamper og vinduer. Men blending kan også være indirekte, fra lakkerte og nybonede gulv, glansede flater og bøker, samt blanke bord og gjenstander. 

Blending fra vinduene kan unngås ved å ta i bruk ulike former for solskjerming. Utvendig solskjerming kan være markiser, screens, utvendige persienner osv. Innvendig solskjerming kan være gardiner, rullegardiner, lamellgardiner, innvendige screens eller persienner. Utvalget er stort, og må tilpasses den enkeltes behov.   

Les mer

Leve hele livet - i et synsvennlig hjem - Enkle grep gjør det lettere å se og bidrar positivt i hverdagen.  - Rapport fra Norges Blindeforbund, Norges optikerforbund og Universitetet i Sørøst-Norge.