WHO

Verdens helseorganisasjon (World Health Organization – WHO) graderer hørselstap slik (egen oversettelse):

0 – Ingen hørselsnedsettelse: 25 dB eller bedre (på beste øre).
Ingen eller få hørselsproblemer, kan høre andre hviske. *)

1 – Lett nedsatt hørsel: 20 – 40 dB (på beste øre).
Kan høre og gjenta ord uttalt med normal stemme på en meters avstand. Anbefalinger: Rådgivning. Høreapparater kan være aktuelt.

2 – Moderat nedsatt hørsel: 41 – 60 dB (på beste øre).
Kan høre og gjenta ord uttalt med hevet stemme på en meters avstand. Høreapparater anbefales som oftest.

3 – Betydelig nedsatt hørsel: 61 – 80 dB (på beste øre).
Kan høre noen ord når det blir snakket med høy stemme inn i beste øre. Høreapparater er nødvendig. Hvis høreapparat ikke er tilgjengelig, er det anbefalt å lære munnavlesning og tegnspråk.

4 – Alvorlig  nedsatt hørsel, inkludert døvhet: 81 dB eller større (på beste øre).
Umulig å høre og forstå selv en meget høy stemme. Høreapparater kan være til hjelp for å forstå ord. Rehabilitering nødvendig. Munnavlesning og tegnspråk er essensielt. (Egen tilføyelse: Cochleaimplantat (CI) kan være aktuelt.)

*) WHO har i kategori 0 ikke tatt hensyn til problematikken omkring ensidig hørselstap.

ICF

WHO har også et klassifikasjonssystem ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse) der hovedvekten ikke er lagt på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene.