Målet med å ta i bruk hjelpemidler, er å kunne være så selvstendig som mulig, lengst mulig. 

Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen. Noen er basert på forstørring, andre på gode kontraster, lyd og/eller bruk av den taktile sans. 

Her skal vi se nærmere på hjelpemidler som kan avhjelpe lesing, skriving, dagligdagse aktiviteter og forflytning. 

Bildene av hjelpemidlene som vises på nettsiden, er ment å gi eksempler på hjelpemidler, ikke anbefalinger. Behov for hjelpemidler er svært individuelt, og formidling av hjelpemidler må basere seg på individuelle utredninger og vurderinger. 

Hvordan skaffe hjelpemidler?

For å få utredet behovet for hjelpemidler, kan du ta kontakt med helsetjenesten i kommunen der du bor. Dette er som oftest en synskontakt eller ergoterapeut. Du finner informasjon om dette på kommunens hjemmeside, eller ved å ta kontakt med informasjonstjenesten i kommunen din. 

For å få synshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral stiller folketrygdloven noen krav som må være oppfylt. Det primære kravet er du har et varig (over to år) og vesentlig svekket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. I forbindelse med søknad om synshjelpemidler kreves det derfor dokumentasjon fra øyelege. Fastlege og optiker kan henvise til øyelege.  

Hjelpemidlene lånes ut fra en hjelpemiddelsentral. 

Les mer om hvordan du kan søke om hjelpemidler. 

Dersom du har et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, kan du ta kontakt med kommunen din.

Dersom vilkårene ikke oppfylles, kan man kjøpe hjelpemidlene selv. 

Les mer

Fra NAV

  • Appbiblioteket.no - Et nettsted fra NAV om om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
  • Hjelpemiddeldatabasen.no - Et nettsted fra NAV med oversikt over produkter som har rammeavtaler med NAV. I tillegg kan alle som selger produkter som kan bidra til å redusere konsekvensene av funksjonsnedsettelser informere om sine produkter i Hjelpemiddeldatabasen.
  • Hjelpemidler og tilrettelegging - Et nettsted fra NAV med informasjon om hjelpemidler, tilrettelegging, søknadsskjema, kontaktinformasjon osv. 
  • Kunnskapsbanken.net - Et nettsted fra NAV om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk. 

Fra Norges Blindeforbund (NBF)

Hjelpemiddeloversikt

  • Adaptor hjelpemidler AS. Faghandel for blinde og svaksynte, med vekt på hjelpemidler, belysning og universell utforming.
  • Enklere liv - Et nettsted med oversikt over nyttige produkter som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere.

Annet

  • SmartJa.no. Et nettsted med tips om smarttelefon og nettbrett for personer med synsnedsettelse, som ikke er veldig tekniske.  
  • Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk. Statped skriftserie nr. 10. Oslo: Huseby kompetansesenter.