En DAISY-spiller er et hjelpemiddel for å spille av lydbøker. Den er spesielt tilpasset personer med nedsatt syn. Den finnes i ulike varianter, fra de helt enkle modellene til mer avanserte. 

Se video om hvordan du kan bruke en DAISY-spiller - på Kunnskapsbanken.net.

Det finnes også andre muligheter for deg som vil lytte til lydbøker.
Du kan bruke:

  • mobil
  • nettbrett
  • PC
  • Mac
  • Chromebook

Les mer om dette på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).  

DAISY-bøker

I Norge produseres lydbøker for personer som av ulike grunner har vansker med å lese, i et såkalt DAISY-format. DAISY (Digital Accessible Information SYstem) er en standard for produksjon av lydbøker. 

Lydbøker kan strømmes, lastes ned eller spilles av fra en CD. 

DAISY-formatet gir mange navigeringsmuligheter. Du kan blant annet bla deg hurtig fremover eller bakover, du kan hoppe til et annet kapittel, til en overskrift eller sidetall. Det er også enkelt å sette inn bokmerker.

Personer som er blinde eller sterkt svaksynte, og som har rett til å få hjelpemidler fra NAV, kan søke Folketrygden om DAISY-spiller.

Utlån av lydbøker og bøker i punktskrift

I Norge har vi to offentlig godkjente bibliotek for personer som er syns- og/eller lesehemmede. Disse to bibliotekene har felles utlånssystem. Dette gir tilgang til hele utvalget av bøker i begge bibliotekene.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) - Et landsdekkende, statlig bibliotek for de som har utfordringer med å lese. NLB produserer og tilbyr gratis utlån av lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift, både til barn og voksne. NLB samarbeider både nasjonalt og internasjonalt med andre som produserer litteratur som er tilrettelagt. 

Kristent arbeid blant blinde (KABB) - De produserer og tilbyr utlån av litteratur på lyd med kristent innhold for alle som har vansker med å lese en vanlig bok. De har mer enn 2000 titler som spenner over de fleste sjangre, og det produseres stadig nye lydbøker.