Informasjon om de enkelte organisasjonene er sakset fra hjemmesidene deres. Les mer om de enkelte organisasjonene ved å følge lenkene.

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) er døvblinde og syns- og hørselshemmedes organisasjon. I 2009 slo Foreldreforeningen for døvblinde (FFDB) seg sammen med FNDB og ble til Foreningen Norges døvblinde – avdeling døvblindfødte (FNDBF).

Les mer om Foreningen Norges døvblinde (FNDB).

Foreningen Norges døvblinde – avdeling døvblindfødte (FNDBF)

Foreningen formidler informasjon til medlemmene, andre som jobber med og for personer med medfødt døvblindhet og deres pårørende/ nærpersoner, samt politiske beslutningstakere. 

Les mer om Foreningen Norges døvblinde – avdeling døvblindfødte (FNDBF).

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

LSHDB er en landsdekkende interesseorganisasjon og brukerstyrt interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde. LSHDB arbeider for døvblindes rettigheter, for at kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde.

LSHDB kan bidra med informasjon om døvblindhet, kontakt til partnere, spørmål angående rettigheter for døvblide, og informasjon om nettverk i nærheten av deg!

Les mer om Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).