Hvorfor filterglass?

Filterglass i briller eller kontaktlinser kan ha stor nytteverdi ved sterk grad av lysømfintlighet eller ved sterkt nedsatt kontrastsyn. Glassene kan også være til nytte ved synsproblemer i lysoverganger, for eksempel fra sollys til skygge, og omvendt.

Ved spesiell sterk grad av lysømfintlighet kan filterglass være til hjelp også innendørs, blant annet i butikksentre og på flyplasser. Enkelte bruker også filterglass foran lyskilder som dataskjerm, nettbrett og smarttelefon. Det er ikke uvanlig at noen trenger flere forskjellige typer filterglass til ulike lysforhold og aktiviteter.

For å oppnå optimal effekt av filterglass er det viktig å skjerme mot innfallende lys som kommer fra sidene, ovenfra og nedenfra. Derfor er det viktig at brilleinnfatningen er utformet slik at den skjermer godt for uønsket innfallende lys. Et godt tips for å skjerme for sjenerende blending fra sol og lyse flater, er bruk av skyggelue og caps. 

koren-sellæg-1 (2)

Flere typer filter

Det er viktige at alle typer filterglass har det som kalles UV kutt. Det vil si at de ikke slipper igjennom UV-lys (usynlig kortbølget lys) som i store mengder regnes som skadelig for øynene.

Filterglass har to oppgaver, de kan dempe lyset som treffer øynene, jo mørkere de er jo mer dempes lyset. I tillegg kan de filtrere bort deler av lyset som oppleves som irriterende.

Typiske filterglass kan være gule, oransje eller brune filtre som filtrer mye av de korte bølgelengdene (det blå lyset) som for mange lysømfintlige er ekstra irriterende.

Andre filterglass kan være selektive på andre bølgelengder og demper for eksempel ulike deler av det gule lyset som grønne, grå eller blå filterglass.

Mange av filtrene kan i tillegg har effekter som gjør de fargeskiftende. Da blir glasset mørkere i sollys. Noen kan i tillegg være polariserte glass. Det betyr at de fjerner sjenerende reflekser fra snø, vann og blanke flater.

Prøve filterglass

En optiker kan gi veiledning i valg av filterglass og riktig innfatning. 

NAV har egne regler om hvem som kan få støtte til filterbriller som et synshjelpemiddel.