Synsrester og hjelpemidler

Bruk av synshjelpemidler kan gjøre det lettere å kommunisere.

Godt og tilpasset lys, forstørret skrift og gode kontraster mellom bokstaver og bakgrunn, kan gjøre det enklere å lese. 

De som har tilstrekkelig synsfunksjon, kan avlese tegnspråk under gunstige forhold. For å kunne avlese tegnspråk visuelt, må lyset falle på den som snakker. Avstanden mellom personene må tilpasses. 

Hørselsrester og hjelpemidler

Dersom noe av hørselen er intakt, kan hørselshjelpemidler benyttes. 

Noen har høreapparat, og andre har operert inn cochleaimplantat (CI), som er et avansert høreapparat.  

En samtaleforsterker kan brukes med eller uten høreapparat.

Berøring og bevegelse (taktil sans)

Personer uten syns- og hørselsfunksjon kan kommunisere ved å holde på og «avlese» samtale-partnerens hender ved å avlese tegnene eller bokstavene som utføres gjennom berøringssansen.

Enkelte foretrekker å bruke skrift i håndflaten. 

Les også om hjelpemidler for personer med kombinerte sansetap.