Ytelsesavtaler

Alle enhetene i NKDB har ytelsesavtaler med Helse Nord RHF. Her finner du alle avtalene, både gjeldende avtaler og avtaler for de siste årene