Hver enhet i tjenesten leverer sin årsrapport til koordineringsenheten, som sammenfatter tallene og sender inn samlet årsrapport for tjenesten. Helsedirektoratet og tjenestens referansegruppe foretar en faglig vurdering av årsrapporten.

Her finner du årsrapportene fra de forskjellige enhetene som du kan lese eller laste ned som PDF-filer:

Om du ikke kan lese den eller får ikke lastet den ned, send oss en mail på dovblindhet@unn.no og vi sender den i ønsket format eller som fysisk eksemplar i Posten.

Her finner du e-rapport for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.