Hørselstap som følge av høy alder er ansett som helt normalt, men omfanget av hørselsvanskene varierer fra person til person.

Her skal vi se litt nærmere på noe diagnoser og tilstander som medfører nedsatt hørsel (i alfabetisk rekkefølge):