En person med samsyn kan blant annet beregne fart, bedømme avstand til ting og se dybde i bilder.  

På øyemedisinsk fagspråk bruker man betegnelsene simultansyn, fusjon og stereosyn. For å forenkle det, kaller vi det her for samsyn. 

Samarbeid mellom øynenes synsinntrykk er ikke til stede ved fødselen, men utvikles gradvis gjennom barndommen. Utviklingen av samsyn er avhengig av at det dannes et klart bilde av det vi ser på netthinnene.

Årsaker til redusert samsyn

Stor brytningsforskjell (brytningsfeil/brytningsavvik) mellom øynene, skjeling og redusert syn på grunn av uklarheter i hornhinne og linse kan hindre samarbeidet mellom øynene. Hjernen klarer ikke å smelte sammen bildene fra begge øynene til et samlet bilde. Nedsatt samsyn oppstår. 

Ved skjeling vil hjernen i mange tilfeller koble ut det ene øyet, og dermed registrere bildet kun fra det andre. Konsekvensene blir at personen får nedsatt samsyn og dybdesyn. Dybde kan likevel oppfattes fordi avstanden til det vi ser på bedømmes ut fra:

  • størrelser
  • skyggevirkning
  • hvordan gjenstander endrer form ut fra egen forflytning

Konsekvenser av redusert samsyn

Konsekvensene av dårlig samsyn kan blant annet være dobbeltsyn og at bildet blir uklart. Dette kan føre til nedsatt utholdenhet, konsentrasjonsvansker og tretthet. 

I hverdagen kan dette gi seg utslag i at personen kan få vansker med å treffe et bestemt mål, for eksempel å tre i en nål, ta etter kaffekoppen eller helle vann i et glass. Lesing kan bli svært anstrengende.  

Men man kan klare seg fint uten samsyn, det avhenger blant annet av helhetssituasjonen og diagnose. 

Hvis man for eksempel mister synet på ett øye, kan det ta litt tid å forstå omgivelsene slik man kunne tidligere. Dårlig balanse kan oppstå. 

Man kan lære å tolke avstander og dybde gjennom erfaring. 

Å teste samsyn

Samsynet testes ved hjelp av ulike stereotester som avdekker om personen klarer å se at figurene «kommer ut» av bildet (tredimensjonalt). Noen av testene krever at man har spesielle briller på seg.