Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelpemidler og tilrettelegging

Døvblindhet kan bety begrensinger når det gjelder bevegelse og kommunikasjon. I denne sammenheng kan det være nødvendig med ulike hjelpemidler og tilretteleggingstiltak. 

Cochleaimplantat (CI)

Cochlea-implantat (CI) er et hjelpemiddel som hovedsaklig tilbys hørselshemmede med så store hørselstap at de har liten eller ingen mulighet til å oppfatte tale med et vanlig høreapparat.
Gutt med CI som sitter på mors arm.

Bo- og omsorgstilbud

Bo- og omsorgstilbud for personer med døvblindhet er en kommunal oppgave. Det finnes enkelte tilbud som er spesielt tilrettelagt.
Kvinne går med blindestokk og sin førerhund gjennom lett skog mot et gult bolighus.

Arbeidsliv

Arbeidslivet for personer med ervervet døvblindhet kan by på mange utfordringer. Tilrettelegging kan være nødvendig. 
Møterom med plass til cirka åtte personer. Frukt, kaffe og lefser står fremme på møtebordet.

Barnehage, skole og opplæring

Regionsentrene for døvblinde tilbyr kurs, rådgiving og veiledning til opplæringsansvarlige og assistenter for personer med døvblindhet.
Fellesrom på skole med åpen peis midt i rommet, sollys strømmer inn fra stort, fargerikt hjørnevindu til venstre i rommet.

Individuell plan

Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom tjenesteytere og bruker, og er en rettighet for deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Duploklosser noen med tekst andre uten. tekst:hjem, fritid, helse, arbeid, skole, økonomi og familie

Tolk/ledsager

En tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom personer med døvblindhet og andre personer.
En døvblinde og hennes tolk/ledsager kommuniserer under en gul parasoll.

Støttekontakt

Støttekontakt er en kommunal tjeneste som skal hjelpe til for å få en aktiv og meningsfull fritid.
Mann som ledsager annen mann med hånd på skulder