Hjelpemidler og tilrettelegging

Døvblindhet kan bety begrensinger når det gjelder bevegelse og kommunikasjon. I denne sammenheng kan det være nødvendig med ulike hjelpemidler og tilretteleggingstiltak. 

Brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt

Brukerstryrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakt er begge kommunale ordninger som kan være gode løsninger for personer med døvblindhet.

Jente som får hjelp til å drikke kakao

Cochleaimplantat (CI)

Cochlea-implantat (CI) er et hjelpemiddel som hovedsaklig tilbys hørselshemmede med så store hørselstap at de har liten eller ingen mulighet til å oppfatte tale med et vanlig høreapparat.

Gutt med CI som sitter på mors arm.

Bo- og omsorgstilbud

Bo- og omsorgstilbud for personer med døvblindhet er en kommunal oppgave. Det finnes enkelte tilbud som er spesielt tilrettelagt.

Kvinne går med blindestokk og sin førerhund gjennom lett skog mot et gult bolighus.

Arbeidsliv

Arbeidslivet for personer med ervervet døvblindhet kan by på mange utfordringer. Det kan være behov for at noen bistår med tilrettelegging ettersom syn og hørsel endres. 

Møterom med plass til cirka åtte personer. Frukt, kaffe og lefser står fremme på møtebordet.

Barnehage, skole og opplæring

Regionsentrene for døvblinde tilbyr kurs, rådgiving og veiledning til opplæringsansvarlige og assistenter for personer med døvblindhet.

Fellesrom på skole med åpen peis midt i rommet, sollys strømmer inn fra stort, fargerikt hjørnevindu til venstre i rommet.

Individuell plan

Individuell plan er et verktøy for samarbeid mellom tjenesteytere og bruker, og er en rettighet for deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Duploklosser noen med tekst andre uten. tekst:hjem, fritid, helse, arbeid, skole, økonomi og familie