Informasjon om de enkelte organisasjonene er sakset fra hjemmesidene deres.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Vi har 84 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.

FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke siden stiftelsesåret 1950. På vegne av våre medlemsorganisasjoner jobber vi opp mot politiske myndigheter sentralt og lokalt, for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. Vi videreformidler også brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det etterspørres.

Les mer om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsnedsettelser blir diskriminert, og SAFO har siden etableringen i 1995, jobbet for å fjerne slike barrierer.

De viktigste områdene som SAFO arbeider med er menneskerettigheter og diskriminering, levekår, retten til opplæring i felleskapskolen, utdanning og arbeid, universell utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige helsetjenester.

Les mer om Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoer (SAFO).