Tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk. Det vil si at den som skal formidle et budskap på tegnspråk, må utføre synlige bevegelser med både hendene og andre deler av kroppen.

Mottakeren av budskapet må bruke synet for å forstå tegnspråket. 

Tegnspråk har utviklet seg naturlig verden over, så hvert land har sitt unike tegnspråk. Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk med offisiell status i Norge.