Her nevnes kort hva de enkelte fagpersonene har ansvar for.

Øyelege

Øyelegene (oftalmologene) kartlegger, tester, diagnostiserer og behandler:

 • sykdommer og misdannelser i øynene
 • brytningsfeil (langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner)
 • skarpsyn

Noen øyeleger kartlegger og undersøker også andre delfunksjoner.

Optiker - optometrister

Optikerne (optometristene) undersøker og behandler synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening.

Oppgavene består blant annet i å:

 • foreta undersøkelser av synsfunksjon og øyehelse
 • avdekke brytningsfeil og foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
 • diagnostisere og behandle andre synsproblemer
 • henvise direkte til øyelege ved mistanke om øyesykdommer

Synspedagog

En synspedagog er en lærer, barnehagelærer, pedagog eller liknende med videreutdanning i spesialpedagogikk med vekt på syn og synshemning.

Noen synspedagoger arbeider direkte med personer med synsnedsettelse i blant annet opplæring, rehabilitering, hjelpemiddelutredning og/eller arbeid.

Oppgavene kan blant annet bestå av:

 • kartlegging og testing av synsfunksjon
 • informasjon og kurs om synshemning
 • råd om tilrettelegging og tiltak
 • opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker