Øynenes bevegelser styres av seks øyemuskler. Enkelt kan man si at vi har både fin- og grovmotoriske øyebevegelser. God øyemotorikk er viktig for blant annet å kunne skille små detaljer ved lesing, orientere seg i en bok eller i omgivelsene. 

​Grovmotoriske øyebevegelser

 • Akkomodasjon – øyets evne til å se klart på ulike avstander, kunne se skarpt når en flytter blikket hurtig fra avstand til nært og omvendt. Dette er mulig fordi linsen endrer form.
 • Følgebevegelser – kunne følge en gjenstand med blikket i alle retninger uten å bevege hodet. Det er de seks ytre øyemusklene som samarbeider.
 • Konvergens – kunne holde blikket samlet på nært hold.
 • Stereosyn – evnen til å se avstand og dybde.

​Finmotoriske øyebevegelser

 • Fiksering – evnen til å holde blikket stødig festet på ett punkt.
 • Sakkader – små, raske forflytninger med blikket ved for eksempel lesing.
 • Minisakkader – minibevegelser av øyet (dirring), som må være til stede for at det skal sendes informasjon til hjernen.
 • Antisakkader – evnen til å undertrykke en øyebevegelse.

Konsekvenser

Dersom man ikke har jevne følgebevegelser, kan dette ha innvirkning på nærarbeid, som for eksempel lesing. Hvis det i tillegg er vansker med fiksering og sakkader, kan det bli utfordrende å lese sammenhengende ord og setninger.

Nedsatt akkomodasjon og konvergens spiller også inn når vi skal utføre synskrevende nærarbeid.

Generelt kan vi si at redusert øyemotorikk ofte vil føre til redusert utholdenhet og økt trettbarhet.

Å undersøke øyemotorikk

Det brukes både formelle og uformelle tester for å undersøke øyemotorikk.

 • Akkomodasjon undersøkes ved å se om den som undersøkes klarer å se skarpt på alle avstander når han/hun flytter blikket fra nær til avstand og omvendt.
 • Følgebevegelser undersøkes ved at en fører en gjenstand i mange retninger foran den som undersøkes, mens han/hun skal følge gjenstanden med blikket.
 • Konvergensferdighet undersøkes ved å bevege en gjenstand inn mot øynene og se hvor nært en kommer uten at gjenstanden oppfattes som uklar eller dobbel.
 • Stereosyn undersøkes ved ulike formelle tester, se samsyn.
 • De finmotoriske øyebevegelsene, sakkader og fiksering, kan undersøkes ved å bruke spesielle briller som registrerer øyebevegelsene mens den som undersøkes ser på ting som skjer på en dataskjerm.

Les mer

Wilhelmsen, G. (2003). Å se er ikke alltid nok. Synsforstyrrelser etter hjerneskader og muligheter for behandling. Oslo: Unipub.