Andre betegnelser for punktskrift er Braille eller blindeskrift. 

Hvis man har lært seg punktskrift i ung alder, er bruk av punktskrift gjerne den primære måten å lese og skrive på. 

De som mister synet helt eller delvis i mer voksen alder, vil også oftest lære seg punktskrift. Men ved lesing av mye tekst, kan lydbøker og talesyntese bli aktuelt, dersom hørselen kan nyttiggjøres. 

Skriftsystemet brukes verden over og er tilpasset de nasjonale alfabetene.

Louis Braille 1809 – 1852

Det var franske Louis Braille som oppfant punktskriften.

Han ble blind som 3-åring etter å ha lekt med en syl i farens sadelmakerverksted. Han gikk senere på blindeskole i Paris. I 1825, da han var 16 år gammel, utarbeidet han et lesesystem ved hjelp av opphøyde punkter, punktskriftsystemet.

Som 19-åring ble han selv lærer på blindeskolen.

Om punktskriftsystemet

Punktskrift omfatter bokstaver, skilletegn, tall og matematiske tegn samt et notesystem.

Punktskriftsystemet består av seks runde, opphøyde punkter som leses med en lett berøring med fingeren/fingrene. Alle boksatver, tall og tegn består av en kombinasjnon av disse 6 punktene. Punktcellen passer akkurat under en fingertupp.

En seks-punktcelle består av seks punkter, tre i høyden og to i bredden.

•    •
•    •
•    •

De nummereres med 1-2-3 ovenfra og ned i venstre kolonne, og 4-5-6 ovenfra og ned i høyre kolonnen, slik:

1 •    • 4
2 •    • 5
3 •    • 6

En celle med 6 punkter har 64 ulike kombinasjonsmuligheter.

Punktskriftalfabetet

 

 

punkt-alfabetet-no-3.png

 

 

Oppbygging av punktalfabetet

 

  • Bokstavene a – j lages av de fire øverste punktene, 1-2-4-5.
  • De neste 10 bokstavene, k – t, lages ved å sette til punkt 3.
  • Fra u og ut alfabetet satte Braille til punkt 3 og 6. Det franske alfabetet har ikke w.
  • I det norske alfabetet forskyves de påfølgende bokstavene en plass mot høyre og danner derfor et brudd i systemet.
  • Bokstavene w, æ, ø og å bryter helt med Braille sitt system.
  • For å skrive stor bokstav, settes punkt 6 i cellen foran bokstaven.
  • Punktum er punkt 3.
  • Komma er punkt 2.
  • For å skrive tall, settes det et talltegn foran bokstavene fra a – j.
  • Talltegnet består av punkt 3-4-5-6. Når det er flere siffer brukes talltegnet kun foran første siffer.

 

Hender som skriver på leselist.

Leselist

En leselist er tilleggsutstyr til PC, Mac, smarttelefon og nettbrett. 

Leselisten kobles sammen med et skjermleserprogram, som konverterer skriften på skjermen til punktskrift. På denne måten kan punktskriftbrukeren i prinsippet få tilgang til den samme teksten som andre kan se på de ulike skjermene. Grafikk og bilder vises ikke.

For at skjermleserprogrammet skal kunne presentere skjermbildet på en hensiktsmessig måte, er det en forutsetning at programmet som brukes og/eller nettsiden som vises er laget med utgangspunkt i prinsipper om universell utforming.

Leselisten har en taktil leselinje som viser teksten elektronisk i form av punktskrift/Braille. Punktskriften dannes ved at små plastpinner skyves opp og ned gjennom små hull i overflaten på leselisten. Det vises en linje med tekst eller deler av en linje med tekst om gangen. Leselisten plasseres foran tastaturet.

Leselister kommer i ulike lengder, alt etter hvor mange tegn man ønsker å få inn av gangen.

Leseren bruker tastetrykk for å skifte til ny linje og få tilgang til teksten i skjermbildet.

Den gang man begynte å bruke leselist, ble det behov for å utvide punktcellen. Man la til to punkter – punkt 7 og 8. Denne kalles derfor 8-punktcellen og gir mulighet for 256 kombinasjoner.

1 •    • 4
2 •    • 5
3 •    • 6
7 •    • 8

Les mer

​Bergerud, G. (2008). Lite, men nok. Fra statped.no.

Bergerud, G. (2004). Lær blindeskrift punkt for punkt. Fra statped.no.

Punktskrift/blindeskrift — Norges Blindeforbund - Ressursside om punktskrift.