Bevisst bruk av farger og kontraster der eldre bor og ferdes, kan derfor ha stor synsmessig betydning for eldre. Det kan lette orienteringen både ute og inne.

Å tilrettelegge med økte kontraster og ikke altfor mørke farger, i kombinasjon med regulerbart og tilpasset belysningsstyrke, er et viktig, generelt råd. 

Trapp med kontraster.

Markering med kontrastfarger

Dersom man opplever at boligen er mørk, kan tak og vegger males i en lys farge. Det vil også minske belysningsbehovet, fordi mørke flater suger mer lys enn lyse. 

Her er noen andre eksempler:

  • marker øverste og nederste trappetrinn slik at man ser hvor trappen begynner og slutter, både når man går oppover og nedover
  • marker frittstående stolper både inne og ute
  • bruk kontrastfarge på dør og dørkarm
  • marker glass i glassdører
  • interiør bør skille seg ut fra vegg og gulvflate 

I daglige aktiviteter

Også dagligdagse aktiviteter bør tilrettelegges med gode kontraster. Lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn gir god kontrast.

Unngå blomstrete underlag.

Sort visp på storblomstret bakgrunn.

Sort visp på sort bakgrunn.

Sort visp på lys bakgrunn.

Her er noen eksempler:

  • ensfargede duker, brikker og tallerkener 
  • tallerken og kopp i kontrastfarge til underlaget
  • mat i kontrastfarge til tallerken
  • skjærefjeler i ulike farger, for å oppnå god kontrast mellom fjel og matvare 
  • god belysning øker kontrastene på kjøkkenbenk, over matbordet og inne i skap