Makula er stedet på netthinnen med tettest forekomst av tapper. Det er med makulaområdet øyet skjelner farger og små detaljer. Øyesykdommen omtales derfor også som svekkelse av skarpsynet. På folkemunne snakker man om “forkalkning på øyet”. Resten av netthinnen er i langt mindre grad rammet.

Sidesynet eller gangsynet er bevart ved AMD, men det kan bli vanskelig å lese og se detaljer.

AMD regnes for å være den vanligste årsaken til sterk synshemning og tap av skarpsynet hos personer over 60 år i verden, selv om det er variasjoner mellom befolkningsgrupper. Over 10 % av alle 80 - 87 åringer har alvorlig AMD. Sykdommen finnes også blant yngre personer.

To typer AMD

AMD oppdages ved at det påvises fargeforandringer i makula og ujevn pigmentering i netthinnens pigmentcellelag. I en del tilfeller utvikler disse forandringene seg slik at synscellene i makula-området gradvis svekkes og synet blir dårligere. 

Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt. I dag finnes behandling i all hovedsak mot den våte typen.

Tørr AMD

Tørr AMD merkes ved at skarpsynet og fargesynet gradvis blir dårligere og at det tar lenger tid for øyet å tilpasse seg forandringer i lysforholdene. En del mennesker med denne typen AMD oppfatter tomme flekker i det sentrale synsfeltet. Det blir vanskeligere å lese, se detaljer og kjenne igjen folk. Den tørre typen utvikler seg sakte og kan gå over til våt type. 

Våt AMD

Våt AMD arter seg på samme måte, men er mer alvorlig. Rette linjer og kanter (for eksempel dør- og vinduskarmer) kan framstå som bølgete. 

Den våte varianten av AMD utvikler seg hurtig og for mange innebærer dette alvorlige synsforstyrrelser og synstap. I makula dannes unormale blodkar som lekker væske og som kan blø. Sykdomsforløpet ved våt AMD kan utvikle seg i løpet av uker/måneder. Synet kan svinge, fra å være dårlig til å bli bedre igjen, for så å forverres. Årsaken til dette er variasjoner i væskeansamlingene, som kan trekke seg tilbake for så å tilta igjen. 

Risikofaktorer

Risikofaktorer for utvikling av AMD er alder over 65 år, genetisk disponering, UV-bestråling, hjerte-kar sykdom og røyking.

Behandling og tiltak

Tørr AMD

Det finnes ingen behandling for tørr AMD, men det foregår forskning på feltet. Kosttilskudd kan være aktuelt. Dette vurderes sammen med øyelegen. 

Fordi makula degenerasjon påvirker de små blodårene i netthinnen, er det viktig med en sunn livsstil. Dette betyr å unngå røyking, spise sunt med mye frukt og grønnsaker samt holde seg i god fysisk form. 

Våt AMD

Ved våt AMD er det viktig å bli henvist til øyelege for vurdering av mulighet for behandling. Både fastlege og optiker kan henvise til øyelege. 

Behandlingen består av regelmessige og gjentatte injeksjoner over måneder og år med veksthemmere i øyet. Disse hemmer dannelsen av nye blodårer og kan bedre både synet og hindre forverring. Det er viktig å komme i gang med behandling innen 4-6 uker etter oppstart av symptomer. 

Ved alvorlig svekkelse av skarpsynet er det mange hverdagslige ting som kan bli vanskelige å gjennomføre. Det kan være lesing, bilkjøring eller gjenkjenning av ansikter. 

Mange hjelpemidler for personer med synsnedsettelse kan lette hverdagen.