Teleslynge

Teleslynge er en kabel som monteres opp rundt et rom og kobles på en forsterker. Forsterkeren har også påkoblet andre lydkilder som for eksempel TV og radio. Rundt kabelen dannes det et elektromagnetisk felt, som kan overføre lydsignal til en telespole som sitter i høreapparatet. Når TV/radio er slått på produseres signalet og den som har på seg høreapparatet kan fange det opp gjennom å sette på telespolen i høreapparatet. Dette er enkelt å bruke og lydsignalet er stabilt.

En ulempe med fastmonterte teleslynger, er at signalene sprer seg over et større området enn der ledningen er lagt opp.  Hvis der er flere teleslynger i nærheten av hverandre, vil signalene blande seg sammen. Dette er derfor sjelden en løsning man velger i boligblokker eller bofellesskap med sannsynlighet for flere hørselshemmede.

Bærbare teleslynger er ofte en bedre løsning. Det er de samme prinsippene som gjelder, men det elektromagnetiske feltet blir mindre, og dannes i umiddelbar nærhet til høreapparatet. Denne løsningen kobles ofte sammen med FM-utstyr.

FM-utstyr

FM-utstyr er et trådløst forsterkeranlegg som overfører lyd i FM-bølger, likt gamle radiosignaler.  Utstyret har en sender og en mottaker. Senderen kan være en mikrofon, eller en påkoblingsboks til for eksempel radio/TV. Senderen fanger opp og omdanner lydsignalene til FM-bølger. En mottaker kan være en liten boks som kobles enten mot hodetelefoner eller en liten teleslynge( halsslynge). FM-mottakeren får inn sin frekvens og hvis der benyttes halsslynge vil den gjøre lydbølgene om til elektromagnetiske signaler. Disse kan fanges av telespolen i høreapparatet. 

Utstyret blir hovedsakelig tilbudt som et hjelpemiddel for å forsterke lyden på TV og radio.  Det kan også fungere som et trådløst forsterkeranlegg i mange sosiale settinger. Hvis man har en mikrofon kan den for eksempel gis til samtalepartneren i en støyfylt restaurant, eller til en som skal holde en tale i et bryllup eller i en konfirmasjon. 

Hvis slynga ikke virker?

  • Sjekk om forsterker, sender og mottaker er påslått og "snakker" sammen.
  • Sjekk om det hjelper å ta slynga nærmere høreapparatet.
  • Sjekk om høreapparatet har telespole og at den er påslått. Hvis den ikke er aktivert, må den aktiverers der man fikk høreapparatet. 
  • Hvis der er forstyrrende signaler, sjekk om det kan være påslåtte mobiltelefoner som forstyrrer.