Her skal vi se nærmere på hvilke synsfeltutfall som kan oppstå på grunn av skader i synsbanene og i hjernen.

Synsnerven

En skadet synsnerve (nervus opticus) har begrenset signalaktivitet til hjernen og kan føre til nedsatt eller manglende syn på det tilhørende øyet (se punkt 1 på illustrasjonen).

Synsnervekrysningen

En skade, svulst eller blødning i synsnervekrysningen (chiasma opticum), vil kunne ramme synet på begge øyne. En følge kan bli temporale synsfeltutfall, det vil si mot høyre på høyre øye og mot venstre på venstre øye (se punkt 2 på illustrasjonen).

Når skaden rammer kun de ytterste fibrene som ikke krysser over til motsatt side, blir synsfeltutfallet kun på det tilhørende øyet mot nesen, såkalt nasalt (se punkt 3 på illustrasjonen).

Synstrakten

Når synstrakten (tractus opticus) skades, vil en kunne miste synsinformasjon fra en side av omgivelsene. Dette vil vise seg noenlunde likt på begge øynene. Ved svulster, blødninger og infarkter i venstre tractus, mister en oversikt mot høyre. Ved skade i høyre tractus mister en oversikt mot venstre (se punkt 4 på illustrasjonen). Noen kan få problemer med blending og øyets søkebevegelser.

Knekroppen

Skader i knekroppen (corpus geniculatum laterale, CGL) kan føre til redusert synsfelt til motsatt side på begge øynene.

Synsnervestrålingen

Tap av synsfelt ved skade eller sykdom i synsnervestrålingen (radiatio optica), vil ta form etter hvilke fibre som er skadet. Er skaden begrenset, kan utfallet være begrenset til deler av synsfeltet (se eksempler på dette: punktene 5 og 6 på illustrasjonen).

Synsbarken

Avhengig av hvor i synsbarken (area striata, visuell cortex el. V1) en skade skjer, kan ulike deler av synsfeltet rammes. Det kan oppstå halvsidige utfall, kvadrantiske utfall eller blinde flekker (skotomer) (eksempel på dette: punkt 7 på illustrasjonen). Hvis områder for farge, form eller bevegelse rammes, kan det føre til at disse kvalitetene ikke lenger kan oppfattes.

Hvis hele synsbarken er skadet, vil personen være blind på begge øynene (se punkt 8 på illustrasjonen).

Filmer

Kan det være synet? Synsvansker etter hjerneskader er langt mer utbredt enn man kunne tro. I denne informasjonsfilmen gis det mye nyttig informasjon om nevrologiske synsvansker, opplæring og rehabilitering. Filmen er laget av Gunvor B. Wilhelmsen, Høgskolen i Bergen/Mediesenteret og produsert med støtte fra Helsedirektoratet. 

Norges Blindeforbund - Bli med inn i øyet - synsproblemer etter hjerneslag. Synsfeltutfall kan være vanskelig å oppdage. Lær mer om synsproblemer etter hjerneslag. 

Norges Blindeforbund - Webinar om synsvansker etter hjerneslag og andre hodeskader. 

Les mer

Helsedirektoratet - Nasjonal faglig retningslinje – hjerneslag.

Helsenorge.no - Hjerneslag.

Hjernerådet.no - Paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner og fagmiljø innen forskning, forebygging, behandling og mestring.

Wilhelmsen, G. B. (2003). Å se er ikke alltid nok. Synsforstyrrelser etter hjerneskader og mulige tiltak. Oslo: Unipub.

Wilhelmsen, G. B., & Wankel, V. D. (2014). Friske øyne – svekket syn. Å kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak. Bergen: Høgskulen på Vestlandet.