Luper finnes i mange ulike utforminger, med eller uten innebygget lys:

 • montert i brille
 • håndholdte
 • med stativ
 • til å henge rundt halsen
 • til å sette rett ned på underlaget
 • lupelampe
 • lupelinealer/lesestaver 
 • digitale og elektroniske luper 

Hvordan virker en lupe?

Luper kan forstørre mye eller lite.

 • Sterke luper er mindre i diameter enn svake luper, og krever kortere avstand til det du skal se på. Men de gir et mindre synsfelt enn en lupe som har svakere forstørring. Du vil derfor se mindre av gjenstanden eller teksten du ønsker forstørret. 
 • Med en svakere lupe får du mer inn i synsfeltet, men den forstørrer mindre.

Når du bruker en lupe på stativ, får du automatisk riktig avstand mellom lupen og det du skal se på. Det kan være spesielt gunstig dersom du sjelver litt på hånden. Det kan også spare både hånd, arm og nakke for belastning. Lupe på stativ kan derfor brukes litt lenger av gangen. 

Håndholdte luper egner seg best til korte oppgaver. Når du skal bruke en lupe som ikke har stativ, er det viktig å tenke på hvilken avstand du skal ha mellom øyet, lupen og det du skal se på. For å oppnå et klart bilde gjennom lupen, kan du begynne med å legge lupen inntil det du ønsker å forstørre. Trekk så lupen sakte til deg til bildet oppleves klart.

Har lupen sterk forstørring, kan det være bedre å holde lupen inntil øyet, og flytte teksten nærmere til det blir klart. 

Bruksområder

Mange eldre kan ha behov for flere luper, til ulike formål. Behovene er helt individuelle. 

Det er viktig at du prøver ut ulike luper til ulike behov. Du må finne frem til riktig forstørrelse, synsfelt og hvilken arbeidsavstand som passer til lupen. 

En lupe har mange bruksområder. Her er noen eksempler:

 • lese av priser og holdbarhetsdato på matvarer 
 • lese bruksanvisninger
 • lese innholdsbeskrivelse på ulike varer
 • lese korte brev og reklame
 • lese oppskrifter
 • hobbyaktiviteter
 • håndarbeid
 • løse kryssord

For å finne frem til riktig lupe, kan du prøve ut dette hos synskontakten i kommunen din, eller på NAV Hjelpemiddelsentral. Noen luper må du kjøpe selv, mens andre kan du søke om å få låne som et hjelpemiddel, fra NAV Hjelpemiddelsentral. 

Les mer

Kunnskapsbanken.net - Luper - Her kan du lese mer om optiske luper og digitale luper.

Kunnskapsbanken.net - Tre vanlige synshjelpemidler - Her finner du en video om luper og hvordan de kan brukes.