Blant de vanligste årsakene til aldersrelaterte synsvansker, finner vi aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), grå stær (katarakt), grønn stær (glaukom) og diabetes retinopati. Synsvansker etter hjerneslag er heller ikke uvanlig. Noen har medfødte øyesykdommer, som for eksempel retinitis pigmentosa, som kan forverres med alderen. 

Synsvanskene øker med alder og gjør seg særlig gjeldende etter 70 til 75 årsalder. Synshemning må derfor i stor grad sies å være et aldersproblem.

​Det er viktig å oppdage synsvanskene så tidlig som mulig. 

Synsutredning hos optiker og øyelege, korreksjon av synsskarphet ved hjelp av briller/kontaktlinser, tilpasning av synshjelpemidler, samt behandling av øyesykdommer og tilstander, er viktige tiltak. 

Likeledes er det viktig at eldre selv og deres nærpersoner og hjelpere setter seg inn i hva de ulike synsdiagnosene og tilstandene medfører av eventuelle utfordringer. Spredning av informasjon, igangsetting av aktuelle tiltak og tilrettelegging av miljøet kan avhjelpe vanskene.