3. til 6. mai 2022: Musikkdager for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 3. til 6. mai 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist 1. november

7. til 10. juni 2022: Kommunikasjon med alle sanser

Tid: 7. til 10. juni 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2021

15. til 17. juni 2022: Nærpersonkurs

Tid: 15. til 17. juni 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2021

10. til 14. august 2022: Livet med Usher

Tid: 10. til 14. august 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2022

30. august til 2. september 2022: Høstaktivitet for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 20 august til 2. september 2022

Sted: Eikholt nasjonale ressurssenter

Søknadsfrist: 1. mai

24. til 28. oktober 2022: Aktivitetsuke

Tid: 24. til 28. oktober

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2022