Kurskalender

Tegning av oppslått bok.

I kurskalenderen har vi samlet kurs som er relevante både for brukere og fagfolk som arbeider innen døvblindefeltet. Kursene er sortert etter dato og i menyen til venstre finner du i tillegg kursene sortert etter målgruppe;  brukere eller fagpersoner. 

 

3. til 6. mai 2022: Musikkdager for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 3. til 6. mai 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist 1. november

1. til 3. juni 2022: NAS kongress

Tid: 1. til 3. juni 2022 

Sted: ODEON, Odense, Danmark

Frist for abstracts: 31. desember 2021

Påmeldingen åpner i juni 2021

 

7. til 10. juni 2022: Kommunikasjon med alle sanser

Tid: 7. til 10. juni 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2021

15. til 17. juni 2022: Nærpersonkurs

Tid: 15. til 17. juni 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2021

5. til 8. juli 2022: Vision 2022: Imagining the Impossible

Tid: 5. til 8. juli 2022

Sted: Dublin, Ireland

10. til 14. august 2022: Livet med Usher

Tid: 10. til 14. august 2022

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2022