Årsrapportering

Logo med teksten erapport

Hvert år leverer NKDB inn årsrapport som viser tjenestens oppgaver og resultater, aktiviteter, forskning og forankring. Helsedirektoratet og referansegruppen foretar en faglig vurdering av årsrapporten. 

Hver enhet i tjenesten leverer sin årsrapportering til koordineringsenheten, som sammenfatter tallene og sender inn èn samlet årsrapport for tjenesten.

Her finner du e-rapport for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.