Du er her: Forsiden/Aktuelt

Workshop for Team Olivia

Kursholder foran tv-skjer og to kursdeltakere med blindfoldere og hørselsvern.
Siw Knutstad ledet workshopen for Team Olivia i Oslo. Foto: Privat

I uke 16 ble det holdt workshop om kombinerte sansetap for én av Nordens største aktører i private omsorgstjenester.

Statpeds seniorrådgiver Siw Knutstad ledet workshopen som besto av ledere, rådgivere og assistenter hos Team Olivia i Oslo. Selve programmet besto av både undervisning og praktiske øvelser, som er en del av tjenestens arbeid med å formidle erfaring og kunnskap om døvblindhet.

Kursdeltakere med sansetap-briller og hørselvern vandrer rundt i et kontorlandskap, kursleder er også til stede blant deltakerne.

Jobber med BPA

Ett av tilbudene til Team Olivia er ansatte som jobber med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for hjelp i hverdagen. Det kan dreie seg om praktisk bistand til ulike aktiviteter i brukernes eget hjem og ellers i samfunnet. I en BPA-ordning er brukeren ofte selv arbeidsleder, og kan bestemme hvem som skal være assistent(er).

Livskvalitet og livsomstilling

Siden mange personer med døvblindhet har stor nytte av BPA-ordningen, er det viktig at ansatte i private omsorgstjenester har kompetanse om kombinerte sansetap og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte bruker.

Knutstad delte erfaringer og kunnskap om en rekke relevante tema relatert til sansetap og døvblindhet. Hva innebærer det å leve med døvblindhet, og hvordan påvirker dette energien i hverdagen for den enkelte? Når sansetapene opptrer i voksen alder erfarer de fleste at de står i en krevende livsomstilling. Hva innebærer en slik livsomstilling av utfordringer? Hva gjør dette med den enkeltes livskvalitet? Og hvordan påvirker det behovet for assistanse?

Tankevekkende øvelser

Workshop-deltakerne fikk prøve seg på praktiske øvelser, hvor de ble iført hørselsvern og briller med sterkt innskrenket synsfelt. Gjennom disse øvelsene fikk deltakerne bokstavelig talt kjenne på kroppen hva fravær av fjernsansene kan innebære av utfordringer. De fikk samtidig erfare betydningen av en kompetent ledsager når det er snakk om døvblindhet. Nyttig og tankevekkende var tilbakemeldingene fra deltakerne etter endt workshopdag.

Kursholder underholder to kursdeltakere iført hørselvern og sansetap-briller.